Een mooie, zonnige en spannende schuttersdag.
Geschreven door Ron Moonen   
vrijdag 26 mei 2017

Met Hemelvaartsdag vond traditioneel het Koningsvogelschieten plaats. Allereerst bezochten we om 11.00 uur de mis in de St. Brigidakerk. Aan het einde van de mooie mis werd onze officier Wiel Gubbels onderscheiden met het zilveren St. Brigidakruis, ter ere van zijn 50-jarige lidmaatschap van onze schutterij. Wiel, van harte proficiat met deze welverdiende onderscheiding!

Na de mis bezocht de schutterij de kerkhoven om de overleden leden te herdenken. Aansluitend marcheerden we richting café Tinus voor een gezamenlijke lunch. Voorzitter Martin Roodink nam het woord om ook nog een bloemetje uit te reiken aan de vrouw van jubilaris Wiel Gubbels. Aan tambour Andrea Somers werd de LBT-speld uitgereikt in verband met haar 12,5-jarige lidmaatschap.

Omstreeks half drie werd het tijd om richting Wesch te marcheren voor de strijd om het koningschap. Dat was dit jaar extra spannend, omdat ook het keizerschap op het spel stond. Er volgde onder grote publieke belangstelling een eerlijke strijd tussen onze huidige keizer Martin Roodink, kandidaat-keizer Roger Beijers en officier Jos Hodiamont. Rond half zes arriveerde harmonie Berggalm om het evenement muzikaal op te luisteren. Rond de klok van zeven uur lukte het Jos Hodiamont om de vogel af te schieten. Jos en zijn vrouw Tiny vormen het komende jaar ons koningspaar. We wensen hun een mooi koningsjaar toe!

Alvorens Jos het koningszilver kreeg omgehangen, richtte onze voorzitter - en keizer -  Martin Roodink het woord tot officier Edwin Moonen. Edwin ontving de OLS-medaille in verband met zijn 25-jarig lidmaatschap van onze schutterij. Ook onze felicitaties voor de jubilarissen Andrea en Edwin!

Aansluitend richtte de keizer zich tot oud-koning Roger Beijers. Hij dankte Roger voor de afgelopen 2 jaren als koning en voor de sportieve strijd om het keizerschap. Toen Martin 33 jaar geleden keizer werd, heeft hij van voormalig keizer Jean Houbiers, de opa van Roger, de keizerssabel ontvangen van Jean Houbiers. Martin heeft deze sabel altijd vol trots gedragen. Vandaag vond hij het echter tijd om deze sabel aan Roger te overhandigen, zodat de sabel weer terug in de familie is. Na dit mooie gebaar werd het tijd om de nieuwe koning te installeren. Dit gebeurde door het omhangen van het koningszilver. Samen met zijn echtgenote Tiny trad Jos in in de gelederen van de schutterij. Vervolgens marcheerden schutterij en harmonie samen naar café Tinus om te toosten op het nieuwe koningspaar.

Al met al kunnen we terugkijken op een mooie, zonnige en spannende schuttersdag.

 

 Active Image

 

 

 

 

 

 

 
Bondsschuttersfeest Sint Martensvoeren
Geschreven door Ron Moonen   
maandag 22 mei 2017

Zondag 21 mei stond het eerste bondsschuttersfeest van de bond Berg en Dal in Sint Martensvoeren op het programma. De weergoden waren Sint Martensvoeren goed gezind, zodat we ons onder een stralend zonnetje om 12.15 uur konden presenteren. Na de presentatie/binnenkomst was het de beurt aan onze solisten Jort Wyers, Milan Schins en Niels Huntjens om uit te treden. Alle drie de solisten gaven een mooie uitvoering, die beloond werd met een verdiende eerste prijs!

Rond de klok van 14.00 uur volgden de opening en deelname aan de optocht.

Aansluitend aan de optocht traden het keizerspaar, onze koning en de drumband uit en nam de schietploeg deel aan het zestal schieten.

We behaalden de volgende prijzen:                                                                       

1e prijs mooiste geheel                            2e prijs koning

1e prijs meest gewapende leden            2e prijs tambour-majoor

1e prijs jeugdsolist Milan Schins             2e prijs defilé   

1e prijs jeugdsolist Jort Wyers               2e prijs beste commandant

1e prijs jeugdsolist Niels Huntjens          2e prijs vaandeldrager

1e prijs mooiste keizerspaar                  2e prijs houding optocht           

1e prijs drumband lopend werk              2e prijs presentatie

1e prijs drumband stilstaand werk         3e prijs bordjesdrager

 
Overige activiteiten in mei
Geschreven door Ron Moonen   
dinsdag 09 mei 2017

Naast het koningsvogelschieten verleent de schutterij zaterdag 20 mei ook weer haar medewerking aan het evenement Five-for-Five, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het kankeronderzoek in Limburg. Wij wensen de organisatie veel deelnemers en een mooie opbrengst toe. De dag erna, zondag 21 mei, neemt de schutterij deel aan het bondsschuttersfeest van de bond Berg en Dal in Sint Martensvoeren.