Goed bezochte jaarvergadering PDF Afdrukken E-mail
zaterdag 28 januari 2012

Op vrijdag 27 januari hielden we onze jaarvergadering in paviljoen Berggalm. Deze kende een vlot verloop. Na de opening met de Christelijke Groet werd iedereen door onze voorzitter van harte welkom geheten. Nadat de afmeldingen waren voorgelezen volgden diverse mededelingen, en vervolgens werd door onze secretaris Edwin Moonen het jaarverslag over 2011 voorgelezen. Hierna volgde het financieel overzicht door onze penningmeester Maroos Somers, en nadat de kascontrolecommissie verslag had gedaan stonden de bestuursverkiezingen op de agenda. Aftredend en herkiesbaar was Theo De Bie. Deze werd uiteindelijk herkozen. Hierna werd de jaarkalender besproken. Na een korte rondvraag werd afgesloten met de Christelijke Groet.

Inmiddels waren de partners van de meeste leden gearriveerd en kon de huldiging van de jubilarissen plaats vinden. We hadden 2 jubilarissen. Allereerst Wiel Bessems, deze is in de spaarzame tijd dat hij mee kan gaan actief als rode kruissoldaat. Tevens kunnen we met de schutterij steeds bij café Tinus terecht om ons voor een uittreden te verzamelen, of om na afloop nog eens rustig na te praten. Ook zorgt hij de laatste jaren steeds ervoor dat er na de jaarvergadering nog een hapje gegeten kan worden. Door onze keizerin werd hem de koperen herinneringsmedaille opgespeld.

Vervolgens was onze 25-jarige jubilaris Serge Wyers aan de beurt. Deze is inmiddels al 25 jaar actief als geweerdrager. Tevens is hij in het verleden zeer verdienstelijk geweest binnen de schietploeg. Uit handen van Theo De Bie ontving hij namens de OLS-federatie de welbekende zilveren herinneringsmedaille. Tenslotte werd de avond gezellig afgesloten met een drankje en natuurlijk een lekker hapje eten van café Tinus.

Laatst geupdate op ( donderdag 05 april 2012 )