Jaarvergadering en huldiging jubilarissen PDF Afdrukken E-mail
vrijdag 22 februari 2013

Op vrijdag 1 februari, de feestdag van onze patrones Sint Brigida, hielden we onze jaarvergadering in paviljoen Berggalm. Na de opening met de Christelijke groet werd iedereen door onze voorzitter Martin Roodink van harte welkom geheten. Nadat de afmeldingen werden genoemd en de nodige mededelingen werd door onze secretaris Edwin Moonen het jaarverslag over 2012 voorgelezen. Hierna volgde het financieel verslag door onze penningmeester Maroos Somers, en na een kort verslag van de kascontrolecommissie stonden de bestuursverkiezingen op de agenda. Aftredend en herkiesbaar waren Martin Roodink, Jean van Can en Frank Schins. Allen werden uiteindelijk herkozen. Vervolgens werd de jaarkalender besproken. Na de rondvraag werd alweer vlot afgesloten met de Christelijke groet.

Inmiddels waren ook de partners van de meeste leden gearriveerd en kon de huldiging van de jubilarissen plaatsvinden. We hadden dit jaar maar liefst zeven jubilairssen, allen 12,5 jaar lid. Allereerst werd Manuel Dingen gehuldigd. Hij is als koningsknecht begonnen, heeft enkele jaren bij de drumband gezeten en is vervolgens geweerdrager geworden. Tevens is hij lid van onze schietploeg. Door onze voorzitter Martin Roodink werd hem het koperen brigidakruis opgespeld. Vervolgens was Sandra Somers aan de beurt. Door onze beschermheer Thijs Brand werd haar het koperen brigidakruisje opgespeld. Sandra is lid van onze drumband en ook al geruime tijd lid van onze schietploeg. Iedereen kan zich nog het moment herinneren op L1 TV toen onze schietploeg in 2010 in beeld kwam nadat we de eerste rondes waren doorgekomen. Volgende jubilaris was Frank Schins. Hij is geweerdrager, is een tijdje lid geweest van onze schietploeg en zit al geruime tijd in het bestuur. Door onze vice-voorzitter werd hem het koperen brigidakruis opgespeld. Vervolgens was het de beurt aan Jolanda De Bie. Sinds 2000 maakt ook een marketentstergroep deel uit van onze schutterij, en Jolanda is een van eerste die hiermee gestart is. Door onze generaal (en haar schoonvader) Theo De Bie werd haar het welbekende kruisje opgespeld. Volgende jubilaris was Ellen Cratsborn. Ook zij is lid van onze drumband, en ondanks haar drukke studie in Den Bosch weet ze steeds tijd vrij te maken op present te zijn als de schutterij moet uittreden. Als dank hiervoor werd haar het koperen kruisje opgespeld door Thijs Brand. Volgende jubilaris was Rene Dingen. Het feit dat zijn zoon Manuel koningsknecht werd was voor hem aanleiding om toe te treden tot de geweerdragers. Hij is sindsdien ook lid van de schietploeg, en al geruime tijd 2e schietmeester. Door Jack Wyers werd hem het koperen kruisje opgespeld. Laatste jubilaris was Michel Loo. Hij is in het verleden al geruime tijd lid van onze vereniging geweest. Na een 'sabatical' van enkele jaren kroop het bloed toch waar het niet gaan kon en werd hij in 2000 weer geweerdrager bij onze schutterij. Ook is hij al geruime tijd lid van onze schietploeg. Door Martin Roodink werd hem het koperen brigidakruisje opgespeld.

Na de nodige felicitaties werd de avond onder het genot van een drankje en een hapje eten van cafe Tinus gezellig afgesloten.

Laatst geupdate op ( vrijdag 22 februari 2013 )