Gekleede tenue Nederlandse leger PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door Jeroen van Can   
vrijdag 02 mei 2008

De Schutterij staat onder de inwoners van Noorbeek ook wel bekend als "de sjwarte", refererend naar het overwegend zwarte kostuum  dat gedragen word. Maar waar komt dit pak vandaan? En door wie werd het bijvoorbeeld gedragen?

Schutters uniformen in het algemeen 
De militaire uniformen zijn nabootsingen van officiële legermodellen uit de periode vóór de Eerste Wereldoorlog. Daarbij wordt meestal een keuze gemaakt uit de Napoleontische snit, huzarenkostuums, infanterie of cavalerie modellen en marinekleding. Het is de bedoeling dat de schutterijen de officiële normen die voorheen aan de uniformen en onderscheidingstekens werden gesteld, overnemen. Met name in Midden- en Zuid-Limburg wordt aan deze aard van uniformering de voorkeur gegeven.

 Gekleed Tenue

Het lijkt erop dat er een verband bestaat tussen de opkomst van de schuttersfeesten en de uniformering. Indien men ervan uitgaat dat het een met het ander samenhangt, ligt de volgende conclusie voor de hand: Wanneer de schutterijen steeds vaker schuttersfeesten gaan bezoeken, ontstaat de behoefte om zich van de andere verenigingen te onderscheiden. Anderszijds wil men tevens de onderling band tot uitdrukking brengen. Aanvankelijk gebeurde dit nog op beperkte schaal. Bekijkt men foto's uit het begin van de vorige eeuw, dan blijkt dat een pet en jas de hoofdzaak vormden. Naarmate de feesten steeds meer evolueerden, ontwikkelde zich ook de uniformering. Hiervan heeft men uiteindelijk zelfs een wedstrijdelement gemaakt waarbij de schutterijen gingen wedijveren om de prijs voor het mooiste en fraaiste kostuum. Zodoende raakte de uniformering van de schutterijen in een stroomversnelling.
Men moet zich vervolgens afvragen waarom in Midden- en Zuid-Limburg voor een militair uniform werd gekozen terwijl in België en Brabant de gildekostuums de voorkeur kregen. Hierbij hebben zonder twijfel cultuurinvloeden een rol gespeeld. Met name het militaristische Pruisen van Bismarck, dat zijn sporen tot na de Tweede Wereldoorlog heeft nagelaten, moet in het Maasdal invloed hebben uitgeoefend. Daarbij komt dat in deze streek het geweer een centrale plaats innam binnen het schuttersbedrijf. Exercitie en militaire uniformen pasten daar wel bij.

Door wie gedragen?

Nederlands leger als Gekleede tenue. 

In welke perdiode gedragen? 

Begin van vorige eeuw tot ???

Gekleede tenue of gala?
Vroeger werd het uniform in zwarte stof aangeduid met de term "het gekleede tenue".
Tegenwoordig wordt dit uniform in de wandelgangen vaak aangeduid met de dus eigenlijk onjuiste term "gala".

Voor gedetailleerde beschrijving van onze kledij en schutters uniformen in het algemeen:
http://www.leger1939-1940.nl 
http://www.freewebs.com/kepie/
http://www.sint-sebastianus.nl/geschiedenis/

http://www.militair.net/Militaria/Uniformen/

 

Laatst geupdate op ( zondag 18 mei 2008 )