Nieuws april 2021

Voor de schutterij was het de afgelopen maanden, net zoals voor alle overige verenigingen, erg rustig. Geen wafelactie in december 2020 en geen jaarvergadering afgelopen januari. Het Coronavirus houdt de wereld nog steeds in zijn greep. Het enige “uittreden” tot nu toe in de afgelopen maanden bestond uit het bezoeken van de H. Mis ter ere van Sint Briej, door een kleine delegatie van onze schutterij.

Ook de komende tijd zal het verenigingsleven nog stilstaan. Het is op dit moment nog onzeker wanneer weer grotere activiteiten georganiseerd mogen worden. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de snelheid van het vaccinatieproces.

Een afvaardiging van de drumband begeleidt wel de bidweg op Goede Vrijdag 2 april, maar ons jaarlijks Koningsvogelschieten vervalt ook dit jaar in verband met Corona en de als gevolg daarvan lege schuttersagenda.

Voor de komende tijd geldt natuurlijk: let op elkaar en blijf gezond!

Hopelijk kunnen we elkaar in de zomer weer snel treffen op een of andere gezellige gelegenheid.