Nieuws augustus 2022

De afgelopen maand zijn de schutters weer een aantal keer op pad geweest.

Het eerste uittreden stond gepland op zondag 26 juni: de Sacramentsprocessie. Om 9.00 uur verzamelde de schutterij bij café Tinus. Voordat we richting ons koningspaar Erwin en Isatou marcheerden, was er eerst nog een kort officieel gedeelte. Onze jeugdkoning Bas Beusmans kreeg namelijk de  jeugdkoningsmedaille opgespeld door onze voorzitter. Toen gingen we op weg om ons koningspaar af te halen, waarbij de eerste zweetdruppels meteen een feit waren door de nogal hoge luchtvochtigheid. Geen reden om te klagen, want het was gelukkig droog. In d’r Pley aangekomen gingen we als schutterij voorop in de processie. De processieroute ging dit jaar via Vroelen. Onderweg deed de processie een viertal heilige huisjes aan en bracht onze bieleman Ruud Duijsings ter hoogte van Vroelen de “broonk-versperring” tot ontploffing. Helaas hielden we het niet de hele processie droog; lichte regen vergezelde ons vanaf de Kleineweg. Rond de klok van 12.15 uur arriveerde de processie in d’r Pley, waar het zangkoor en de harmonie onder een waterig zonnetje als afsluiting gezamenlijk het Tantum Ergo ten gehore brachten. We kunnen terugkijken op een mooie processie met veel deelnemers. Een processie om trots op te zijn!

De volgende dag, Broonkmaandag 27 juni, verzamelden jonkheid, harmonie en schutterij om 12.00 uur bij café Tinus en marcheerden wederom richting Brigidastraat om ons koningspaar af te halen. Ditmaal stond ook koningsknecht/zoon Jim Debie in jacquet klaar om zijn ouders die dag te vergezellen. Vervolgens bezochten we samen om 12.30 uur eerst de jonkheidsmis en namen aansluitend deel aan de muzikale rondgang door het dorp. Onderweg werd door onze bielemannen Ruud Duijsings, Philippe Hardy en interim bieleman Arno Gubbels een zevental poalkes geveld: eerst bij ons koningspaar in de Brigidastraat, vervolgens bij restaurant Du Nord, bij café Tinus, in de Kleineweg, bij herberg St. Brigida, bij het duo Jef Rompelberg/keizer Martin Roodink en als laatste in d’r Pley. Na het inrukken konden alle aanwezigen onder de muzikale klanken van orkest en DJ genieten van een hapje en (weer) een drankje. Weer een zeer geslaagde en gezellige gezamenlijke rondgang!

Zondag 3 juli namen we deel aan het OLS in Meijel. We vertrokken met de bus iets voor 10.00 uur vanuit d’r Pley en arriveerden rond de klok van 11.15 uur op het mooie, compacte feestterrein in Meijel. Na een eerste verkenning togen we richting de eet- en drinktent om een bodempje te leggen voor de optocht. Hiervoor hadden de meeste leden tijd genoeg, aangezien we met optochtnummer 73 pas om 14.43 uur aan de beurt waren om hieraan deel te nemen. Alleen ons drumbandlid Bas Beusmans moest eerder acte de présence geven. Hij trad als solist om 13.30 uur uit in de 5e divisie. Zijn uittreden werd beloond met maar liefst 83,7 punten. Een puike prestatie!

Om 14.43 uur stonden we op het opstelterrein klaar om als nummer 73 onder ideale weersomstandigheden deel te nemen aan de optocht. Na een kleine vertraging van 10 minuutjes kregen we het commando ‘voorwaarts mars’. Tijdens de optocht genoten we van het in grote getale aanwezige, enthousiaste publiek. Veel applaus voor onze vereniging en met name voor ons koningspaar Erwin en Isatou en koningsknecht Jim. Om 15.45 uur waren we terug op het feestterrein en maakten ons koningspaar Erwin en Isatou, generaal Jean van Can en de drumband zich op voor hun uittreden. De schietploeg was om 17.15 uur aan de beurt. Ons koningspaar eindigde als 3e in de categorie “mooiste koningspaar in jacquet” en onze generaal werd verdienstelijk 5e in de categorie “mooist geklede generaal”. De drumband ging aan de haal met de 1e prijs bij de marswedstrijden in de 4e divisie, sectie A. Helaas lukte het ook dit jaar niet om d’n Um naar Noorbeek te halen. Na de uittredens volgden nog enkele gezellige uurtjes in de biertent, waarna om 21.00 uur de bus klaarstond om ons weer richting Noorbeek te brengen. Na het oppikken van de materialen in het paviljoen eindigde een mooie schuttersdag.

Het feit dat juli voor de rest een rustige maand was, betekent niet dat in de afgelopen maand is stilgezeten. De maand juli is gebruikt om de volle aandacht te richten op de organisatie van het bondsschutterfeest van de bond Berg en Dal op zondag 28 augustus aanstaande in Noorbeek. Het belooft een mooi schuttersfestijn te worden. We hopen natuurlijk dat veel toeschouwers die dag langs de optochtroute zullen staan om de deelnemende verenigingen te voorzien van een geweldig applaus! De optochtroute is als volgt: Brigidastraat, Vroelenstraat, 12de Septemberlaan, Sint Maartensweg, Schoolstraat, Paviljoenstraat, Pley, Dorpstraat (tevens defilé ter hoogte van ‘t Höfke), Vroelenstraat, Rubdelstraat, Brigidastraat. Aansluitend aan de optocht vinden op het feestterrein (sportcomplex) diverse terreinwedstrijden plaats. Alle toeschouwers nodigen we bij deze uit om naar het sportcomplex te komen om onder het genot van een hapje en een drankje te genieten van de verschillende uittredens. De aanwezige DJ Erik O. zorgt voor de sfeer in de feesttent.