Nieuws juli 2023

De afgelopen periode zijn de schutters weer een aantal keer actief geweest. Zaterdag 17 juni vond in Weert eerst de mondingssnelheidsmeting plaats en aansluitend het bondsfeestschieten van de bond Berg en Dal. Helaas viel ons …

Broonk 2023

Zondag 18 juni namen we deel aan de Sacramentsprocessie. Om 9.00 uur verzamelde de schutterij bij café Tinus. Na het nuttigen van een drankje, vertrokken we om 09.20 uur richting Boyeweg om ons koningspaar Kurt …