Nieuws juli 2023

De afgelopen periode zijn de schutters weer een aantal keer actief geweest. Zaterdag 17 juni vond in Weert eerst de mondingssnelheidsmeting plaats en aansluitend het bondsfeestschieten van de bond Berg en Dal. Helaas viel ons …

Broonk 2023

Zondag 18 juni namen we deel aan de Sacramentsprocessie. Om 9.00 uur verzamelde de schutterij bij café Tinus. Na het nuttigen van een drankje, vertrokken we om 09.20 uur richting Boyeweg om ons koningspaar Kurt …

Nieuws mei 2023

De afgelopen periode stonden voor de schutterij vier activiteiten op de agenda. Donderdag 23 maart vormden we een erehaag in het gemeentehuis in Margraten bij de installatie van de nieuwe burgemeester Alain Krijnen, Goede Vrijdag …

Schutterij Sint Brigida huldigt jubilarissen.

Vrijdag 3 februari jl. hield schutterij Sint Brigida Noorbeek haar jaarvergadering. Aansluitend aan de vergadering werden drie jubilarissen in het zonnetje gezet door het bestuur van de bond Berg en Dal. Allereerst Robin Kleijnen. Robin is 12,5 jaar als geweerdrager lid van onze schutterij. Voor zijn verdiensten kreeg Robin de bronzen OLS-medaille opgespeld en ontving hij de bijbehorende oorkonde. Vervolgens richtte de voorzitter van de bond Berg en Dal, Martin Roodink, het woord tot Roger Bruels. Roger is 40 jaar lid van de schutterij. Eerst als lid van de drumband en sinds 2017 als officier. In 2004 was hij tevens koning van de schutterij. Roger ontving uit handen van de voorzitter de gouden OLS-medaille met bijbehorende oorkonde. Als laatste was het de beurt aan Ron Moonen om gehuldigd te worden. Ron is, net als Roger, inmiddels 40 jaar lid van de schutterij. Hij maakt al 40 jaar deel uit van de drumband. Naast zijn drumbandlidmaatschap droeg Ron in 2002 het koningszilver en is hij sinds 2017 secretaris. Ook Ron kreeg de gouden OLS-medaille opgespeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Daarnaast ontving hij ook nog het gouden speldje van de Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen. Als afsluiting van de huldiging ontvingen de drie jubilarissen nog een bloemetje van de vereniging.