Schutterij Sint Brigida huldigt jubilarissen

Vrijdag 26 januari jl. hield schutterij Sint Brigida Noorbeek haar jaarvergadering. Aansluitend aan de vergadering werden maar liefst vijf jubilarissen door voorzitter Martin Roodink in het zonnetje gezet. Allereerst Bregje Pricken. Bregje is sinds 1 januari 2019 lid van de schutterij. In de afgelopen 5 jaar was Bregje actief als bordjesdrager en marketentster. In 2023 pakte Bregje ook de trommelstokken op om de drumband te versterken. Bregje ontving voor haar 5-jarig lidmaatschap het waarderingsspeldje van de OLS-federatie. Vervolgens werd Kurt Huntjens gehuldigd in verband met zijn 40-jarig lidmaatschap. Kurt maakt al 40 jaar deel uit van de drumband. In 2017 trad Kurt ook toe tot het bestuur en schoot zich in 2023 tot koning van de schutterij. Voor zijn verdiensten kreeg Kurt de gouden OLS-medaille opgespeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Daarnaast ontving hij ook nog het gouden speldje met oorkonde van de Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen. Toen richtte voorzitter Martin het woord tot jubilaris Maroos Somers-Ploumen. Maroos is in 1974 lid geworden van de drumband. Al 50 jaar slaat Maroos de tenortrom. Daarnaast is Maroos sinds 2006 penningmeester van de vereniging en was zij samen met haar man Ruud in 2011, 2013 en 2019 koningspaar van de schutterij. Maroos kreeg het gouden OLS-medaille met kroontje opgespeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Daarnaast ontving zij ook nog het gouden speldje van de Limburgse Bond voor Tamboerkorpsen. Als vierde werd Daniëlle Slenter gehuldigd. Daniëlle is, net als Maroos, 50 jaar lid van de schutterij. Eerst als lid van de drumband en sinds 1999 als keizerin. Ook Daniëlle kreeg de gouden OLS-medaille met kroontje opgespeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Als laatste richtte voorzitter Martin het woord tot 50-jarige jubilaris John Laeven. John werd in 1974 als geweerdrager lid van de vereniging. Momenteel is John officier. Gedurende zijn lidmaatschap maakte John van 1986 tot 2010 deel uit van het bestuur, is hij 25 jaar schietmeester geweest en droeg hij in 1990 het koningszilver. John kreeg eveneens de gouden OLS-medaille met kroontje opgespeld en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Natuurlijk ontvingen de jubilarissen ook nog een bloemetje van de vereniging.