Nieuws januari 2022

Het blijft een rare, onzekere tijd voor iedereen. Nog steeds zijn we beperkt in onze bewegingsvrijheid. Het blijft afwachten wanneer er geen maatregelen meer nodig zijn en het “normale” leven weer opgepakt kan worden. Voor de schutterij was de afgelopen periode net als de voorgaande maanden erg rustig. We hielden alleen in de week van 13 tot en met 18 december onze donateursactie. Vanaf deze plaats willen we iedereen bedanken voor uw steun en we hopen dat we ook in de toekomst op uw bijdrage mogen rekenen!

Het jaar 2022 wordt voor onze schutterij een belangrijk jaar. We vieren dan ons 400-jarig bestaansfeest. In een eerste schriftelijke vermelding van onze schutterij wordt beschreven hoe vijf Noorbeekse schutten de “Gouverneur van Limborgh” begeleiden naar de begrafenis van Albertus van Oostenrijk op 7 maart 1622 in Brussel. Het was een tocht van elf dagen, waarna de schutten op 12 maart 1622 terugkwamen in Noorbeek.

Naast de gebruikelijke activiteiten, zoals het bezoeken van de H. Mis ter ere van Sint Briej op 1 februari en de jaarvergadering op 4 februari, willen we hier op zaterdag 12 maart 2022 in het Paviljoen extra aandacht aan geven. Die dag is eerst om 14.00 uur een H. Mis met aansluitend een bezoek aan het kerkhof. Daarna volgt een intern gedeelte met huldiging van de jubilarissen en de presentatie van het nieuwe schuttersboek. ’s Avonds is er een receptie met aansluitend een gezellige avond met muziek. Uiteraard alleen indien de dan geldende maatregelen het toelaten; anders volgt een aangepast programma.

Tevens organiseert de schutterij, in kader van het jubileum, op zondag 28 augustus 2022 in Noorbeek een bondsschuttersfeest.