Nieuws maart 2022

Yes, eindelijk; de lang verwachte versoepelingen zijn een feit! Dit betekent dat de geplande viering van het 400-jarig bestaansfeest op zaterdag 12 maart door kan gaan! Alvorens in te gaan op het programma van die dag, eerst (zoals beloofd in het vorige contactblad) een terugblik op twee activiteiten die in februari plaatsvonden.

Allereerst bezochten we dinsdag 1 februari samen met de jonkheid de H. Mis ter ere van St. Briej. Het was een mooie viering. Deze mooie traditie moeten we blijven koesteren in ons dorp. Aansluitend bezochten we een aantal Noorbeekse horecagelegenheden.

Vrijdag 4 februari volgde de jaarvergadering van onze schutterij bij café Tinus.

Rond de klok van 19.30 uur opende onze voorzitter Martin Roodink de vergadering met de Christelijke groet. Daarna volgde het jaarverslag van secretaris Ron Moonen, het jaarverslag van penningmeester Maroos Somers-Ploumen, het verslag van de kascommissie, het aanwijzen van de kascommissie voor het komende jaar en de bestuursverkiezingen. Bestuurslid Kurt Huntjens was aftredend en herkiesbaar. Kurt kreeg het vertrouwen van alle aanwezigen en werd herkozen. Kurt, proficiat met je herbenoeming!

Vervolgens praatte voorzitter Martin Roodink de leden bij over het programma van het aankomende 400-jarig bestaansfeest en volgde nog de rondvraag. Rond de klok van 21.00 uur sloot de vergadering met de Christelijke groet en begon het uurtje naborrelen.

Dan nu het programma van zaterdag 12 maart 2022. Die dag vieren we als schutterij ons 400-jarig bestaansfeest. We starten om 14.00 uur met een jubileummis in het paviljoen. Tijdens de H. Mis wordt aan de schutterij een nieuwe vlag aangeboden, die pastoor Tervoort zal zegenen. Tevens ontvangt ons lid Berto Loo aan het einde van de mis het zilveren Groot-Brigidakruis ter ere van zijn 50-jarig lidmaatschap in 2020. Door de Coronamaatregelen kan deze uitreiking helaas nu pas plaatsvinden. Omstreeks 15.00 uur brengen we een bezoek aan het kerkhof, om vervolgens terug te keren naar het paviljoen voor het interne gedeelte. Tijdens het interne gedeelte worden onze jubilarissen Roger Deckers (25 jaar lid), Rob Verschuren (25 jaar lid), Marion Ramakers (12,5 jaar lid), Mat Ramakers (12,5 jaar lid), Frans Prevoo (12,5 jaar lid) en Jorik Heusschen (12,5 jaar lid) in de bloemetjes gezet. Aansluitend vindt de presentatie plaats van het historische boek “Schutterij Sint Brigida Noorbeek van 1622 tot 2022”, wordt een herinneringsschild aangeboden en genieten de aanwezigen van een etentje.

Om 18.30 is het tijd om te starten met de jubileumreceptie. Tijdens deze receptie wordt iedereen de mogelijkheid geboden om de vereniging en de jubilarissen te feliciteren. De geplande eindtijd van de receptie is 20.00 uur. Aansluitend aan de receptie is er een voor iedereen toegankelijk feestje met medewerking van de bekende DJ Erik O. Dat belooft een geweldige afsluiting voor jong en oud. We hopen dan ook dat we veel Noorbeekenaren die dag in het paviljoen mogen begroeten! Natuurlijk volgt er in het contactblad van april een terugblik op deze dag.

Interesse in het historische boek “Schutterij Sint Brigida Noorbeek van 1622 tot 2022”? Het boek is voor de mooie prijs van € 20,– verkrijgbaar. Maak € 20,– euro over naar rekeningnummer NL76 SNSB 0878.4181.80 t.n.v. D. Slenter, onder vermelding van uw naam en adres en het boek wordt na 12 maart bij u bezorgd.Bezorging per post is ook mogelijk. Maakt u dan € 5,– extra over voor de verzendkosten. Alvast veel leesplezier!