Nieuws april 2022

Een “normaal” schuttersseizoen begint weer langzaam op gang te komen. In de maand april staan al diverse schuttersactiviteiten op het programma. Zo begeleidt een delegatie van de drumband op Goede Vrijdag 15 april de bidweg langs diverse wegkruizen rond onze kerk, neemt onze schietploeg op zaterdag 23 april deel aan het bondsschieten van de bond Berg en Dal in Gulpen en bezoeken we met de hele schutterij zondag 24 april het verbroederingsfeest  georganiseerd door schutterij Sint Sebastianus Margraten. Daarnaast verrichten leden van de schutterij in de week van 8 tot en met 10 april werkzaamheden voor de Amstel Gold Race. Samen met de harmonie leidt de schutterij dan het parkeergebeuren rondom de wielerronde in goede banen.

De maand maart stond vooral in het teken van het organiseren van ons 400-jarig bestaansfeest. Na een voorbereidingsperiode in een onzekere tijd, was zaterdag 12 maart de grote feestelijke dag voor onze schutterij. Die dag vierden we  ons 400-jarig bestaansfeest met als motto “Norbik 400 jaor besjut….en deur!”. In de voorafgaande dagen werd het paviljoen door een delegatie van de schutterij en enkele vrijwilligers uit Noorbeek omgetoverd tot een geweldige feesttent met midden in de lucht als eyecatcher een niet te missen krans met daar onder een prachtige koningsvogel. De schutterij ontving veel complimenten vanuit de gemeenschap over de aankleding van het paviljoen.

De dag zelf vertrokken we om 13.30 uur geüniformeerd bij café Tinus richting het als tijdelijke kerk ingerichte paviljoen om onze jubileummis om 14.00 uur bij te wonen. Het was een prachtige viering, mede door de mooie zang van ons eigen Noorbeekse zangkoor De Eendracht. Aan het einde van de viering ontving onze tambour-maître Berto Loo uit handen van onze voorzitter het zilveren Groot-Brigidakruis ter ere van zijn 50-jarig lidmaatschap in 2020. Door de Coronamaatregelen vond deze uitreiking nu pas plaats. Aansluitend zegende pastoor Tervoort het door het keizerspaar aangeboden herinneringsschild en het nieuwe door Pierre en Tineke Gubbels aangeboden vaandel. Rond de klok van 15.20 uur was de viering afgelopen en stelden we ons buiten op, om samen met pastoor Tervoort een bezoek te brengen aan het kerkhof om onze overleden leden in een gebed te herdenken. Ondertussen werd het paviljoen in gereedheid gebracht voor het interne gedeelte.

Om 15.50 uur waren we terug in het paviljoen, bestelden we snel een drankje, zochten we een plekje aan de lange tafels en kon het interne gedeelte starten. Eerst huldigde de bond Berg en Dal onze jubilarissen officier Roger Deckers (25 jaar), Marion Ramakers (12,5 jaar), Mat Ramakers (12,5 jaar), Frans Prevoo (12,5 jaar) en Jorik Heusschen (12,5 jaar). Jubilaris Rob Verschuren (25 jaar) kon niet bij het interne gedeelte aanwezig zijn en werd later tijdens de jubileumreceptie gehuldigd. Vervolgens kreeg burgemeester Sjraar Cox namens het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Eijsden-Margraten het woord. Hij feliciteerde de schutterij met het 400-jarig jubileum en vond het een eer om namens koning Willem-Alexander de Koninklijke Erepenning uit te reiken aan de schutterij. De Koninklijke Erepenning is een ereteken vanuit het Koningshuis en symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van een vereniging. Een geweldige eer voor onze schutterij dat we deze Koninklijke Erepenning in ontvangst mogen nemen! Na deze geweldige verrassing voor onze vereniging volgde weer een uniek moment, namelijk de presentatie van het door onze voorzitter gemaakte boek “Schutterij Sint Brigida van 1622 tot 2022”. Historicus Luc Wolters leidde ons enthousiast door 400 jaar geschiedenis van onze schutterij. Na de boekpresentatie bood voorzitter Martin Roodink een aantal genodigden een exemplaar van het historische boek aan en reikte hij enkele onderscheidingen uit.

Om 18.30 uur startte de jubileumreceptie. Afvaardigingen van diverse schutterijen, Noorbeekse verenigingen en particulieren brachten hun felicitaties over aan de schutterij en aan de jubilarissen. Rond de klok van 20.00 uur werd de receptie afgesloten en volgde een tot in de kleine uurtjes durende gezellige, afsluitende feestavond voor alle aanwezigen met medewerking van DJ Erik O. Hiermee kwam een einde aan een geweldige, sfeervolle en unieke jubileumdag! Een woord van dank aan iedereen die 12 maart tot een onvergetelijke dag maakte voor ons als schutterij. Dankbaar en blij dat we ons 400-jarig bestaansfeest op deze wijze hebben kunnen vieren!