Nieuws juli 2022

De afgelopen maand stond voor de schutterij in het teken van Koningsvogelschieten op Hemelvaartsdag. Allereerst bezochten we om 11.00 uur de mis in de St. Brigidakerk. Na de mis bezocht de schutterij de kerkhoven om de overleden leden te herdenken. Aansluitend marcheerden we richting d’r Pley voor het maken van een groepsfoto. Nadat de schutterij op foto was vastgelegd, werd het tijd om de inwendige mens te versterken. We marcheerden dan ook in rap tempo naar café Tinus voor een gezamenlijke lunch. Na de lunch, omstreeks half drie, werd het tijd om op te stellen om richting Wesch te marcheren voor de strijd om het koningschap. In de Wesch aangekomen las onze voorzitter het schietreglement voor en sprak pastoor Tervoort een openingsgebed uit. Aansluitend was het de beurt aan de genodigden, ereleden en overige leden van de schutterij om de eerste schoten op de “vogel” te lossen. 

Rond half zeven arriveerde harmonie Berggalm om het evenement muzikaal op te luisteren. Na een strijd tussen diverse kandidaten lukte het Erwin Debie na 282 schoten rond de klok van negen uur om de vogel af te schieten. Erwin en zijn vrouw Isatou vormen het komende jaar ons koningspaar. Voordat de nieuwe koning werd geïnstalleerd, sprak voorzitter Martin Roodink een woord van dank uit richting het koningspaar van de afgelopen jaren, Ruud en Maroos Somers, en bood hij koningin Maroos een bos bloemen aan. Na deze dankwoorden hingen voorzitter Martin Roodink en oud-koning Ruud de nieuwe koning het koningszilver om. Vervolgens marcheerden schutterij en harmonie samen naar café Tinus om te toosten op het nieuwe koningspaar.

Zaterdag 28 mei vond in de Wesch in Noorbeek eerst de mondingssnelheidsmeting plaats en aansluitend het bondsfeestschieten van de bond Berg en Dal. Na twee schietronden bleken de A-zestallen van Spekholzerheide en van Noorbeek de sterksten. Beide zestallen behaalden 35 punten; er moest dus gekaveld worden voor de eerste en tweede plaats. Tijdens het kavelen miste het zestal van Spekholzerheide tweemaal en kwam hiermee op een totaal van 16 bölkes. Het zestal van Noorbeek miste niet en schoot alle 18 bölkes naar beneden.

De einduitslag van de schietwedstrijd:

1. A-zestal Noorbeek.

2. A-zestal Spekholzerheide.

3. A-zestal Urmond.

Na afloop van de wedstrijd bedankte schietmeester René Dingen de aanwezigen voor de sportieve strijd en wenste iedereen wel thuis. De prijsuitreiking volgt tijdens het bondsschuttersfeest op 28 augustus in Noorbeek. Na het vertrek van de schutters ruimden de leden van onze schutterij alles op. Hiermee kwam een einde aan een geslaagde schuttersdag.

Zaterdag 11 juni waren enkele leden van de schutterij aanwezig bij A g’n Boomsjoeel om de deelnemers aan het wielerevenement Limburgs Mooiste te voorzien van een hapje en een energiedrankje. Dit leverde weer een mooi bedrag op voor de verenigingskas. Vanaf deze plaats willen we de leden bedanken voor hun inzet!

Als laatste alvast een vooruitblik. Zondag 28 augustus 2022 organiseert schutterij Sint Brigida in het kader van het 400-jarig jubileum op het sportcomplex het bondsschuttersfeest van de bond Berg en Dal. Rond de klok van 12.00 uur start het programma met de presentatie van de verenigingen van de bond. Nadat alle verenigingen zich hebben gepresenteerd, volgt de officiële opening met aansluitend een optocht met defilé door Noorbeek. Eregasten, genodigden en bezoekers zullen deze kleurrijke optocht aanschouwen. Na afloop van de optocht vinden op de feestlocatie schoonheids- en muziekwedstrijden plaats en volgt een gezellig samenzijn in de feesttent. DJ Erik O. zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. We hopen veel bezoekers te mogen begroeten langs de optochtroute en daarna op het feestterrein. Dan maken we er samen een prachtig feest van. Aanvullende informatie volgt nog via diverse kanalen, maar reserveer alvast de datum: 28 augustus 2022!