Broonk in Norbik!

Zondag 26 juni namen we deel aan de Sacramentsprocessie. Om 9.00 uur verzamelde de schutterij bij café Tinus om vervolgens ons koningspaar Erwin en Isatou af te halen, waarbij de eerste zweetdruppels meteen een feit waren door de nogal hoge luchtvochtigheid. Geen reden om te klagen, want het was gelukkig droog. In d’r Pley aangekomen gingen we als schutterij voorop in de processie. De processieroute ging dit jaar via Vroelen. Onderweg deed de processie een viertal heilige huisjes aan en bracht onze bieleman Ruud Duijsings ter hoogte van Vroelen de “broonk-versperring” tot ontploffing. Helaas hielden we het niet de hele processie droog; lichte regen vergezelde ons vanaf de Kleineweg. Rond de klok van 12.15 uur arriveerde de processie in d’r Pley, waar het zangkoor en de harmonie onder een waterig zonnetje als afsluiting gezamenlijk het Tantum Ergo ten gehore brachten. We kunnen terugkijken op een mooie processie met veel deelnemers. Een processie om trots op te zijn!

De volgende dag, Broonkmaandag 27 juni, verzamelden jonkheid, harmonie en schutterij om 12.00 uur bij café Tinus en marcheerden wederom richting Brigidastraat om ons koningspaar af te halen. Ditmaal stond ook koningsknecht/zoon Jim Debie in jacquet klaar om zijn ouders die dag te vergezellen. Vervolgens bezochten we samen om 12.30 uur eerst de jonkheidsmis en namen aansluitend deel aan de muzikale rondgang door het dorp. Onderweg werd door onze bielemannen Ruud Duijsings, Philippe Hardy en interim bieleman Arno Gubbels een zevental poalkes geveld: eerst bij ons koningspaar in de Brigidastraat, vervolgens bij restaurant Du Nord, bij café Tinus, in de Kleineweg, bij herberg St. Brigida, bij het duo Jef Rompelberg/keizer Martin Roodink en als laatste in d’r Pley. Na het inrukken konden alle aanwezigen onder de muzikale klanken van orkest en DJ genieten van een hapje en (weer) een drankje. Weer een zeer geslaagde en gezellige gezamenlijke rondgang!