“Ver loate wer van os huure”

Afgelopen zaterdag 7 mei maakten we samen met harmonie Berggalm en zangkoor De Eendracht onder het motto “Ver loate wer van os huure”, een muzikale rondgang door ons eigen Noorbeek en gaven op een tweetal plekken een miniconcertje. We kijken terug op sfeervolle, gezellige avond waar elkaar ontmoeten centraal stond!