Nieuws november 2021

Vrijdag 15 oktober vond bij café Tinus de uitgestelde jaarvergadering van onze schutterij plaats. Rond de klok van 19.30 uur opende onze voorzitter Martin Roodink de vergadering met de Christelijke groet. Aansluitend was er een minuut stilte in verband met het overlijden van onze leden Pierre Loo en Frans Huntjens en ook voor pastoor René Graat.

Na de minuut stilte deed de voorzitter enkele mededelingen. Daarna volgde het jaarverslag van secretaris Ron Moonen, het jaarverslag van penningmeester Maroos Somers-Ploumen, het verslag van de kascontrolecommissie, het aanwijzen van de kascontrolecommissie voor het komende jaar en de bestuursverkiezingen. Bestuursleden Maroos-Somers en Ron Moonen waren aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten. Maroos en Ron werden beiden herkozen.

Na een korte pauze werd de schutterskalender 2022, het voorstel aanpassen reglement Koningsvogelschieten en het programma van het 400-jarig bestaansfeest in 2022 besproken. Als laatste volgde nog de rondvraag. Rond 21.25 uur sloot de voorzitter de vergadering met de Christelijke groet. Na de vergadering waren de partners van de leden uitgenodigd om de avond onder het genot van een hapje en een drankje voort te zetten. Tevens werden de jubilarissen gehuldigd door het bestuur van de bond Berg en Dal: Martin Roodink 40 jaar, Ruud Duijsings 12,5 jaar, Frank Gubbels 12,5 jaar en Roos Verschuren 5 jaar. Jubilarissen, nogmaals van harte proficiat!

Zoals hierboven al aangegeven is tijdens de jaarvergadering gesproken over het Koningsvogelschieten. Het volgende is dan ook door de vereniging besloten:

Vanaf heden is mogelijk dat iedereen (vanaf 16 jaar) woonachtig in Noorbeek of lid van de schutterij, kan schieten voor het koningschap. Een aantal praktische zaken naar aanleiding van het genomen besluit worden nog verder uitgewerkt. Meer informatie volgt begin volgend jaar.