Schutterij Sint Brigida huldigt jubilarissen

Vrijdag 15 oktober jl. hield schutterij Sint Brigida Noorbeek haar uitgestelde jaarvergadering. Aansluitend aan de vergadering werden vier jubilarissen in het zonnetje gezet door het bestuur van de bond Berg en Dal.

Allereerst het jeugdige schutterslid Roos Verschuren. Roos is al 5 jaar lid van de schutterij en is marketenster. Roos maakt deel uit van een echte schuttersfamilie. Samen met haar vader en zus neemt zij enthousiast deel aan de uittredens van de schutterij.  

Na Roos waren de heren Ruud Duijsings en Frank Gubbels aan de beurt. Ruud en Frank zijn 12,5 jaar lid van de schutterij: Ruud als bieleman en Frank als geweerdrager. Beiden ontbreken zelden bij een uittreden en zorgen voor een vrolijke noot binnen de vereniging. Naast de schutterij zijn Ruud en Frank ook actief op andere gebieden binnen de gemeenschap Noorbeek.   

Als laatste was het de beurt aan voorzitter Martin Roodink om gehuldigd te worden in verband met zijn 40-jarig lidmaatschap. Martin is een schuttersman in hart en nieren. Na driemaal koningschap werd Martin in 1984 keizer van de schutterij. In 1985 pakte hij de voorzittershamer op en hanteert deze tot heden. Naast het voorzitterschap bij schutterij Sint Brigida is Martin sinds 2014 bondsvoorzitter van de bond Berg en Dal en bestuurslid van de OLS-federatie. Ook is hij vrijwilliger bij het Limburgs schuttersmuseum. Naast het schuttersgebeuren is Martin een echte gemeenschapsman. Niemand binnen Noorbeek doet vergeefs een beroep op hem.

Huldiging Roos Verschuren

Huldiging Ruud Duijsings
Huldiging Frank Gubbels
Huldiging Martin Roodink